TOEIC ONLINE TEST

TOEIC (ຢືນ ສຳ ລັບການສອບເສັງພາສາອັງກິດ ສຳ ລັບການສື່ສານສາກົນ) ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຖືກ ນຳ ໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດໃນສະພາບແວດລ້ອມການສື່ສານສາກົນ. ຢູ່ຫວຽດນາມໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການຢັ້ງຢືນ TOEIC ໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານທົ່ວໄປໃນການປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖືກເລືອກໂດຍວິສາຫະກິດແລະອົງການຈັດຕັ້ງຫຼາຍແຫ່ງ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, TOEIC ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຫລາຍໆມະຫາວິທະຍາໄລ ສຳ ລັບນັກຮຽນເມື່ອຈົບ TOEIC24.COM ໃຫ້ການສອບເສັງປະຕິບັດແບບ TOEIC ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມເອກະສານການສອບເສັງ TOEIC, ການສອບເສັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການສອບເສັງຕົວຈິງ. ມັນງ່າຍ ສຳ ລັບຜູ້ຄົນທີ່ຈະຄຸ້ນເຄີຍແລະປະເມີນລະດັບປະຈຸບັນ. ຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດສ້າງແຜນການກຽມການສອບເສັງ TOEIC ທີ່ ເໝາະ ສົມ.

ການສອບເສັງ TOEIC ແມ່ນຖືກສ້າງຂື້ນໃນຮູບແບບ ໃໝ່, ມີເຄື່ອງ ໝາຍ ແລະ ຄຳ ອະທິບາຍລະອຽດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປະເມີນຄະແນນ TOEIC ໃນປະຈຸບັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະເວັບໄຊທ໌ແມ່ນໃຊ້ງ່າຍແລະບໍ່ເສຍຄ່າ ສຳ ລັບທຸກໆຄົນ.